Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti - inženýrskogeologický průzkum
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování inženýrskogeologického průzkumu, na jehož základě bude zhotovena studie proveditelnosti k zajištění náhradního zdroje surové vody pro (ÚV) Landštejn po dobu rekonstrukce VD Landštejn.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Pazdera
zakazky@pmo.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.04.2019 09:30
Datum zahájení: 04.04.2019 12:00