Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zabezpečení bývalé kotelny v areálu VÚŽV
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení bývalé kotelny v areálu zadavatele na adrese Přátelství čp. 815, parc. č. 27/8, 104 00 Praha Uhříněves.

Předpokládaný termín dokončení veřejné zakázky (prací) je do dvou (2) měsíců od protokolárního předání místa plnění (staveniště), nejpozději však do 30.11.2019.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: 777820499
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.08.2019 09:45
Datum zahájení: 31.07.2019 12:00