Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka izotopového hmotnostního spektrometru s elementárním analyzátorem
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem dodávky je plně automatický izotopový hmotnostní spektrometr pro stanovení stabilních izotopů C, N, H, O (tj. 13/12C, 15/14N, D/H a 18/16O) s možností rozšíření o izotopy S (34/32S) včetně periférie v podobě elementárního analyzátoru s dávkovačem na pevné vzorky a počítače s odpovídajícím softwarovým vybavením pro řízení obou přístrojů. Vše musí být dodáno od jednoho dodavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz), podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Kontakt: kontaktní osoba zadavatele: Ing. Pavel Vrátný
e-mail: vratny@vurv.cz
tel.: +420 233 022 486

v době jeho nepřítomnosti: Ing. Jan Grundza
e-mail: grundza@vurv.cz
mobil: +420 778 424 007

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.11.2019 10:00
Datum zahájení: 04.10.2019 11:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: