Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Orlík, horní voda, Orlík, dolní voda - Inženýrskogeologický průzkum
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je Inženýrskogeologický průzkum v lokalitě VD Orlík, a to v místech budoucích stání a překládek v dolní vodě na levém břehu Vltavy nad solenickou lávkou a v horní vodě v místech levobřežních hrázových bloků.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.10.2019 10:00
Datum zahájení: 09.10.2019 13:46