Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 2. část Terénní nákladní automobil 6x6 sklápěcí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového terénního nákladního automobilu 6x6 sklápěcí kategorie N3 s nástavbou pro potřeby zajištění činnosti zadavatele – správa, provoz a údržba vodních toků a vodních děl, a to pro provozní úsek dopravy a mechanizace závodu Frýdek-Místek.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávacích podmínkách a přílohách zadávací dokumentace, zejména v Příloze č. 1 - Technické podmínky dodávky a v Příloze č. 2 - Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.02.2020 10:00
Datum zahájení: 19.12.2019 13:12