Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Depozitář potravin – interaktivní modulární expozice pro pobočku NZM Ostrava
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interaktivního modulárního expozičního systému pro muzejní prezentaci tématu potravin. Podrobný popis expozice je obsahem přílohy číslo 1 této výzvy s názvem Technický popis expozice Potravinářství Ostrava.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Kostelní 1300/44
17000 Praha 7
Kontakt: Komunikace probíhá prostřednictvím profilu zadavatele
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2020 11:00
Datum zahájení: 20.03.2020 13:11