Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka OOPP pro práci s nebezpečnými chem. látkami a směsmi 2021-2022
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi v letech 2021 a 2022, a to na základě rámcové dohody. Způsob objednávání, dodání a platební podmínky jsou řešeny v Obchodních podmínkách zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Ing. Helena Řídká
zakazky@pmo.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.04.2020 10:00
Datum zahájení: 25.03.2020 11:00