Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění úklidových služeb MZe
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plněné této VZ je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace úklidových služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky:
- zajištění pravidelného kompletního úklidu vnitřních a venkovních prostor v budovách MZe
- zajištění spotřebního hygienického materiálu a jeho doplňování, včetně ekologicky šetrného nakládání s odpadovým hospodářstvím, jehož původcem je zadavatel
- zajištění úklidu venkovní zeleně a úklid venkovních komunikací na pozemcích souvisejících s objekty zadavatele, včetně speciálního úklidu mytí prosklených ploch, čištění záclon, strojového čištění koberců a podlah.

Veřejná zakázka bude rozdělena na 2 části:
a) Část 1 - Zajištění úklidových služeb MZe Těšnov, J. Plachty, Na okruhu.
b) Část 2 - Zajištění úklidových služeb MZe Ve Smečkách, Štěpánská.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.04.2020 16:00
Datum zahájení: 17.03.2020 12:40