Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve výměně potrubí SV, zhotovení propojení etážového odběrného potrubí, repase/dodávka nových armatur. Jedná se o dokončení rekonstrukce pravé spodní výpusti (dále SV), její odzkoušení a zprovoznění. Dále kompletní rekonstrukce levé SV, propojení odběrného potrubí aj.
Objednatel si vyhrazuje právo k provedení kontroly namátkově vybraných svarů metodou RT dle ČSN EN ISO 17635 na vlastní náklady.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dřevařská 11,
602 00
Brno
Kontakt: Mgr. Tomáš Pazdera
zakazky@pmo.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 24.04.2020 09:30
Datum zahájení: 17.03.2020 13:00