Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby "VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky" spočívající v provedení kompletní povrchové ochrany přechodové lávky jezu a strojoven jezu, ve výměně pochozích roštů lávky jezu a ve výměně skleněných tabulí v oknech strojoven jezu. Přechodová lávka je ocelová konstrukce o celkové délce 250m a je tvořena 9 poli, předmětem realizace je oprava 7 polí. Přechodová lávka spojuje jednotlivé strojovny jezu umístěné na pilířích jezu, celkem se jedná o 6 strojoven. Strojovny jsou ocelové, obdélníkového půdorysu s mírně sedlovou střechou. Ve strojovnách budou kompletně vyměněny skleněné tabule oken, rámy budou očištěny a opatřeny novým ochranným nátěrem. Součástí akce je sanace a reprofilace železobetonových konstrukcí pod strojovnou.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Na základě požadavku dodavatele zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 06.05.2020 od 10:00 hodin. Místo srazu je u vstupu do areálu vodního díla, PK Štětí-Račice, 411 08 Račice, GPS 50.4735528N, 14.3422128E.

Zadavatel stanovuje, že za každého zájemce (účastníka zadávacího řízení) se mohou prohlídky místa budoucího plnění zúčastnit max. 2 osoby, za podmínek dodržování aktuálně platných nařízení vlády ČR či opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákazou koronavirem COVID-19.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 25.05.2020 10:00
Datum zahájení: 06.04.2020 14:27
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: