Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dědina, Třebechovice - Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800 - 4,850
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky bude vypracování projektové dokumentace ve stupni DSJ na akci „Dědina, Třebechovice - Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800 - 4,850“, výkon inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provedení autorského dozoru projektanta při realizaci akce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.05.2020 09:00
Datum zahájení: 14.04.2020 14:24
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: