Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poradenské služby při zpracování GAP analýzy a akčního plánu pro udělení HR AWARD - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou poradenské služby zaměřené na zjištění souladu stavu u objednatele s podmínkami pro udělení ocenění HR Award (HT Excellence in Research Award), zejména souladu s principy zakotvenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků a specifikace případných rozporů (GAP analýza), a navržení opatření pro uvedení stavu u objednatele do souladu s podmínkami pro udělení ocenění HR Award, Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem pro přijímání nových pracovníků (akční plán)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: kontaktní osoba zadavatele: Ing. Pavel Vrátný
e-mail: vratny@vurv.cz
tel.: +420 233 022 486

v době jeho nepřítomnosti: Ing. Jan Grundza
e-mail: grundza@vurv.cz
mobil: +420 778 424 007
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.06.2020 13:00
Datum zahájení: 15.06.2020 15:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: