Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování služeb elektronických komunikací
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro zadavatele, a to konkrétně zajištění:
a) Datové služby - Fixní datová síť;
b) Připojení do sítě Internet;
c) Hostingové služby a služby pro ukládání dat.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.07.2020 10:00
Datum zahájení: 25.05.2020 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):