Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SYSTÉM ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronického systému spisové služby (dále jen „ESSSL“) pro Povodí Odry, státní podnik (dále jen „POD“), provedení centrální instalace tohoto systému na infrastruktuře POD, jeho nasazení do provozu, podpora tohoto provozu a další rozvoj ESSSL, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce a v rozsahu vymezeném ve vzorech Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy (části č. 3 a 4 této zadávací dokumentace) a dalších částech zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.10.2020 10:00
Datum zahájení: 17.08.2020 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: