Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Morávka - převedení extrémních povodní, stavba č. 4074
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na VD Morávka, převedení extrémních povodní, stavba č. 4074 v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Blíže viz ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Tel.: +420596629503
E-mail: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.11.2020 11:00
Datum zahájení: 21.09.2020 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: