Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Umístění akumulačních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o výstavbu dvou retenčních nádrží (A+B), které budou sloužit pro uchování vody pro účely zavlažování skleníků a zahrad, jež se v areálu nachází a blízkého sadu. Odvod dešťových vod ze střech
Stránka - 3 - z 20
objektů se řeší u těchto objektů v areálu:
SO 01_Nádrž A pro objekty:
Pavilon A_VÚRV = hlavní budova AREÁLU – Výzkumný ústav rostlinné výroby
Pavilon K-24
SO 02_Nádrž B pro objekty:
Pavilon D = objekt v jihovýchodní části areálu
Pavilon PGI= objekt v jihovýchodní části areálu
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Název zadavatele: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Sídlo: Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
IČ / DIČ: 00027006 / CZ00027006
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.03.2021 10:00
Datum zahájení: 15.01.2021 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: