Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projekt redesign WAN/LAN
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zhotovení projektu „Redesign WAN/LAN“ s cílem snížení rizik bezpečnostních incidentů v podnikové síti
prostřednictvím její segmentace na menší části s řízenou vzájemnou komunikací.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: inf-labe@pla.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.03.2021 09:00
Datum zahájení: 16.02.2021 14:57