Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zahradnické služby na zámku Kačina v roce 2021
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění služeb zahradníka a služeb spojených s činností zahradníka při údržbě zeleně ve vnitřních a venkovních prostorách areálu zámku Kačina, na adrese Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora v období od 1.4.2021 do 31.12.2021 v rozsahu 2700 hodin. Podrobný popis plnění činností a situační zákres je v příloze této výzvy - Příloha č.1 Smlouvy o poskytování služeb.
Rozpis prací dle přílohy této výzvy, přílohy č.2 Smlouvy o poskytování služeb:

NIPEZ: 77300000-3 Zahradnické služby
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zámek Kačina,
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
Svatý Mikuláš 51,
284 01 Kutná Hora
Kontakt: Šárka Kopecká, hlavní zahradník,
tel.: 731 233 520,
e-mail: sarka.kopecka@nzm.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.03.2021 10:00
Datum zahájení: 02.03.2021 10:05