Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava 4 plavidel
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 4 plavidel.

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části:
část zakázky č. 1: TR Mělník, PL 32102412, oprava plavidla; (č. 139210001)
část zakázky č. 2: Přepravní prám PL2, PL 32 104672, oprava obšívky; (č. 139210005)
část zakázky č. 3: TČ 10101, PL32105739, oprava obšívky; (č. akce 139210007)
část zakázky č. 4: TR Adam, PL 32103495, oprava plavidla; (č. 139210003)

V rámci plnění dojde u plavidel PL 32104672, PL 32105739 a PL 32102412 k opravě obšívky, opravě vyztužení a k povrchové ochraně opravovaných částí. U PL 32102412 navíc dojde k opravě stevenové roury, lodní vrtule a opravě ložiska kormidelního pně.
U tlačného remorkéru PL 32103495 bude vyměněna část obšívky, na kterou bude následně nanesena povrchová ochrana. Dále dojde k opravě kormidel, uložení kormidelních pňů, uložení vrtulových hřídelů, stevenových rour, vrtulových dýz, vrtulí a výměně výdřevy a izolací.

Součástí předmětu plnění je vypracování technické dokumentace opravy s částí výkresovou a výpočtovou. Dokumentace bude rozkreslena do stupně vhodného pro výrobu a bude předložena inspekční organizaci ke schválení. Dále je součástí předmětu plnění realizace kompletního programu zkoušek plavidla dle platné legislativy za dohledu inspekční organizace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.05.2021 10:00
Datum zahájení: 15.04.2021 07:00