Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Zdeněk Pavliš
IČO: 04623649
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 293 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 194 530,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.08.2021