Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mýtní nahodilá těžba harvestorem + přibližování vyvážečkou – září - říjen 2021
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií, sortimentace a přibližování dříví na odvozní místo (OM). Jedná se o nahodilou těžbu (SM, JDo, Bř) s hmotnatostí většinou 1 m3+ na území Obory Březka v předpokládaném celkovém rozsahu cca 1 000 m³ dříví. Vzdálenosti z lokality pařez (P) k odvozní místa budou 0 – 350 m, v oboře je hustá síť odvozních cest.
Činnost bude prováděna v září a říjnu 2021 (od podpisu smlouvy) nejdéle do 10. října 2021.
Těžební práce zahrnují: 1) těžbu
2) sortimentaci
3) přibližování dříví na OM

Sortimentace bude upřesněna před zahájením prací.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Strnady 136
156 00 Praha 5 - Zbraslav
a nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Jana Danysová
e-mail: danysova@vulhm.cz
tel: 257 892 226
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.09.2021 09:00
Datum zahájení: 03.09.2021 12:00