Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
IČO: 47116901
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 6 887 500,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 8 333 875,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2021