Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka kyvetových testů - ZADÁNO
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky:
• je dodávka celkem 40 000 kusů kyvet v kyvetových testech pro stanovení parametru CHSKCr ve vodách dle normy ČSN ISO 15705
• technické zajištění analýzy vzorků pro stanovení parametru CHSKCr v souladu s postupem dodavatele kyvetových testů. Požadovaný rozsah technického zajištění je 50 až 100 vzorků v průběhu 7 hodin v laboratořích Praha, Plzeň a České Budějovice.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.09.2021 10:00
Datum zahájení: 16.09.2021 14:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: