Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Analyzátor uhlíku a dusíku v kapalných vzorcích
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorní analytické techniky - 1 kusu Analyzátoru uhlíku a dusíku v kapalných vzorcích s příslušenstvím, včetně jeho dodání do místa předání, předání kupujícímu, instalace, předvedení, vyzkoušení, zaškolení obsluhy, provedení zkoušky funkčnosti a testů a uvedení do provozu ve Vodohospodářské laboratoři v Českých Budějovicích.
Místo plnění: České Budějovice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.09.2021 10:00
Datum zahájení: 09.09.2021 11:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: