Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Merta-údržba HM, ř. km 0,000-4,400 - část-SO 09
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě opěrné zdí z lomového kamene a stabilizace příčných prahů na významném vodním toku Merta v ř. km 2,773 – 2,968.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Pazdera
zakazky@pmo.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 06.05.2020 09:30
Datum zahájení: 16.04.2020 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: