Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z FKSP
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění koncese je zajištění poskytování elektronických služeb v oblasti stravování a v oblasti kulturního a sociálního rozvoje pro cca 900 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím k tomu určeného systému v rámci příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem (zadavatelem) z fondu kulturních a sociálních potřeb, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaná hodnota koncese je 50 000 000 Kč včetně DPH za celou dobu trvání koncese.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: koncesní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 18.02.2022 10:00
Datum zahájení: 03.01.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: