Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající v odstranění povodňových škod způsobených povodní v červnu 2020. V rámci realizace projektu bude opraveno rozplavené opevnění břehů řeky Bečvy a břehy budou upraveny do projektovaného sklonu.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Pazdera
zakazky@pmo.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.02.2022 10:00
Datum zahájení: 24.01.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: