Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mulčovací nástroje
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka:
- 1x přední mulčovač,
- 2x zadní stranový mulčovač
- 1x stranový mulčovač
Rozsah požadovaného plnění je dán technickou specifikací.
Mulčovací nástroje musí splňovat technické parametry a výbavu v souladu s minimálními požadavky zadavatele a současně splňovat závazné a platné české právní a technické normy a platné bezpečnostní předpisy. T
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.04.2022 10:00
Datum zahájení: 06.04.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: