Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Kuzník - Majer s.r.o.
IČO: 09775064
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 332 492,20 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 612 315,56 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2022