Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Svratka, oprava mostovky - PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: provedení a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání ohlášení/ stavebního povolení na stavbu, pro provedení stavby, plánu BOZP a provedení inženýrské činnosti
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Bc. Dana Turanová, tel. 541 637 227
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.06.2023 10:00
Datum zahájení: 15.05.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: