Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Hluboká nad Vltavou - rekonstrukce provozní budovy s výstavbou krytých stání
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce stávající provozní budovy (tj. výměna krytiny a výplní otvorů, změna skladeb podlah, výměna rozvodů atd.) a provedení navazující přístavby, která bude využívána jako garáž a dílna pro drobné opravy. Součástí přístavby bude otevřené kryté parkovací stání pro provozní techniku. Současně se stavbou budou realizovány venkovní zpevněné plochy, úprava areálových rozvodů (ZI, EI) a přeložka veřejného vodovodního řádu.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční 7. 6. 2023 od 10:00 hod. Sraz účastníků se uskuteční v areálu VD Hluboká nad Vltavou - parc. č. 1302/6, st. 1395 k.ú. Hluboká nad Vltavou.
Místo plnění: Jihočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.06.2023 10:00
Datum zahájení: 29.05.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: