Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Axians Czech Republic s.r.o.
IČO: 44846029
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 924 580,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 328 741,80 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2023