Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Svratka, Sedliště u Jimramova, obnova původního koryta
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je revitalizace úseku toku Svratky. Účelem stavby je zprůchodnění zazemněného ramene a obnova funkcí zasedimentovaného slepého ramene, čímž dojde k prodloužení koryta řeky přibližně o 400 m a zároveň tak k zadržení větší kapacity vody v území. Součástí je dřevěná lávka, kácení stávajících dřevin a výsadba nových.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Ing. Helena Řídká
zakazky@pmo.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.12.2023 10:00
Datum zahájení: 20.11.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: