Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,785
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSJ na rekonstrukci koryta Lampertického potoka v úseku ř. km 1,230 - 2,785.
Bližší specifikace viz investiční záměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: zakazky@pla.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11. 04. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 22. 03. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: