Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy
Odesílatel Lenka Jelínková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2023 07:31:33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, v příloze zasíláme Vysvětlení č.1 Zadávací dokumentace.

Zároveň tímto zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost použít v nabídce aktualizovanou verzi znění smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2023 uveřejněné jako příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č.1, nikoliv původní znění smlouvy o dílo.

S pozdravem

Mgr. Lenka Jelínková
Povodí Vltavy


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1.pdf (2.51 MB)
- SoD-20.2._aktualizovaná.docx (91.68 KB)