Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250 - 0,550
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2023 15:05:58
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250 - 0,550“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html