Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Jáchymovský potok – studie záplavového území, aktualizace a Chodovský potok – studie záplavového území, aktualizace
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2023 12:41:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, na základě dotazu jednoho z uchazečů zveřejňujeme Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (323.98 KB)