Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení POŘÍZENÍ VOZIDLA PRO VH LABORATOŘE
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2023 12:58:15
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "POŘÍZENÍ VOZIDLA PRO VH LABORATOŘE".
Zadávací dokumentace a její přílohy jsou volně ke stažení na internetovém odkaze: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_17889.html


Přílohy
- 1513 Vyzva a zadavaci dokumentace.pdf (490.13 KB)