Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Jáchymovský potok – studie záplavového území, aktualizace a Chodovský potok – studie záplavového území, aktualizace
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 11:50:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, na základě dotazů jednoho z uchazečů zveřejňuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (322.34 KB)