Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice
Odesílatel Jiří Skořepa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 10:19:50
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzývám Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice. Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html.