Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
Odesílatel Martina Chalupová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2016 13:38:29
Předmět Dodatečné informace č. 1 a č. 2

Dobrý den, jako uchazečům o veřejnou zakázku s názvem "Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35" Vám v příloze této zprávy zasílám dodatečné informace č. 1 a 2 k veřejné zakázce. Přílohou je též aktualizovaný dokument příloha č. 3 zadávací dokumentace "Cenová nabídka", který bude uveřejněn na profilu zadavatele. A který je závazný pro podání s nabídkami. Uchazeči použijí tento aktualizovaný dokument!

S pozdravem

Mgr. Daniel Kulhavý
Odbor pro veřejné zakázky
Ministerstvo zemědělství ČR


Přílohy
- Cenová nabídka_aktualizvoaná.xls (55.50 KB)
- Dodatečné info_2_úklid Plzeň.pdf (605.64 KB)
- Dodatečné info_1_úklid Plzeň.pdf (569.76 KB)