Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava dřevěných hrazení koňských výběhů – hřebčín Slatiňany I. etapa
Odesílatel Lenka Suchánková
Organizace odesílatele Národní hřebčín Kladruby nad Labem [IČO: 72048972]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2023 15:19:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení výzvy č. 1


Přílohy
- Vysvětlení výzvy č. 1.pdf (152.84 KB)
- Příloha č. 6 - Položkový soupis prací a dodávek_upraveno2.xlsx (29.68 KB)