Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2023 12:08:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z uchazečů vydáváme Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

Michaela Pöschlová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (376.51 KB)