Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE - Povodí Vltavy - Orlík, horní a dolní voda DSP + IČ
Odesílatel Veronika Samiňon
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2023 10:14:45
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek