Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2024-2026
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2023 11:27:22
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2024-2026" oznamuje zahájení výběrového řízení a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání elektronických nabídek.
Zadávací dokumentace a její přílohy jsou ke stažení zde: https://zakazky.eagri.cz/vz00018452