Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2023 - 2025
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2023 12:34:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku: Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2023-2025. Zadávací dokumentace je uložena na profilu zadavatele EZAK. Termín podání nabídek je do po. 18.9.2023 do 9.00hod. S pozdravem jana wagnerova za odd.veřejných zakázek UKZUZ