Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení HW virtualizační platformy - prodloužení záruky na 2 servery Lenovo
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2023 14:36:45
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „HW virtualizační platformy - prodloužení záruky na 2 servery Lenovo“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html