Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 4 ks serverů II 2023
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2023 14:23:27
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku: Dodávka 4 ks serverů 2023. Zadávací dokumentace je uložena na profilu zadavatele EZAK. Termín podání nabídek je do 13.9.2023 9.00 hod. S pozdravem jana wagnerova za odd. veřejných zakázek UKZUZ