Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekalibrace průtokoměrů 2023 – opakované zadání
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2023 13:08:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání elektronické nabídky k veřejné zakázce s názvem "Rekalibrace průtokoměrů 2023 – opakované zadání". Zadávací dokumentace a její přílohy jsou ke stažení na odkazu:
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_18146.html