Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, rekonstrukce lávky Solenice
Odesílatel Veronika Samiňon
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2023 13:53:45
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek